Jan. 24th, 2012

steblina: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] pauluskp в Вопросы и ответы по свободе фотосъемки и правам потребителей в Украине (обновляется)
1. Супермаркет - это частная собственность или общественное место?

Торговые залы - это общественное место, вне зависимости от формы собственности.

ЗАКОН   УКРАЇНИ 

Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 
на здоров'я населення 

Стаття 1. Визначення термінів 
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються  в 
такому значенні: 

громадське місце   -  частина  (частини)  будь-якої  будівлі, споруди,  яка доступна або відкрита для населення  вільно,  чи  за запрошенням,  або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2899-15
Читать вопросы и ответы... )


January 2013

S M T W T F S
  1234 5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 05:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios